D 1/2023 - RODINNÝ DŮM V OBCI OPAVA (on-line)
Popis: -Pozemek parc. č. 1709 o výměře 179 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Předměstí, č.p. 87, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 1709,

-Pozemek parc. č. 1710 o výměře 237 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 363, v katastrálním území Opava-Předměstí, v obci Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.Rodinný dům č.p. 87 je řadový krajní objekt rodinného domu, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z plechu a živičných šindelů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. WC jsou splachovací, koupelny se sprchovými kouty, umyvadla. Vytápění je ústřední, plynový kotel, teplá voda je z kotle a zásobníků. Schody jsou ocelové s povrchem. Dispozičně jde o byt 5+kk. K datu ocenění je objekt využíván jako pánský klub. Stáří objektu odhaduji na nejméně 90 roků. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce. Celkový stav je průměrný, celkové vybavení také. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. U objektu se dále nachází přístřešek posezení na zahradě.

Lokalita: Opava - Předměstí, obec Opava - RD č.p. 87 + pozemky
Datum konání: 23.3.2023 v 10.00 hod  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.100.000,-Kč  4.150.000,-Kč  310.000,-Kč  3.105.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz