N 1/2022 - Byt 3+1 v obci Oslavany (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1104/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 2726, vymezená v budově č.p. 1103, 1104 zapsané na listu vlastnictví č. 2199, stojící na pozemku parc. č. 191/8 zapsaném na listu vlastnictví č. 2199,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 7445/132516 na společných částech budovy č.p. 1103,1104 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 2199, příslušné k části obce Oslavany, stojící na pozemku parc. 191/8 zapsaném na listu vlastnictví č. 2199,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 7445/132516 na pozemku parc. č. 191/8 o výměře 423 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 2199,

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, v katastrálním území a v obci Oslavany, okres Brno-venkov.


Bytová jednotka č. 1104/11 je dispozice 3+1, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží zděného objektu s celkem 5 nadzemními podlažími. Střecha je sklonitá s krytinou z tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je ze dvou třetin zateplená. Okna jsou dřevěná, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, koberců a PVC. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vybavení kuchyně je s linkou, varná deska. Vytápění je ústřední, teplá voda z centrálního zdroje. Schody jsou terasové. Dům je z roku 1992. Stav bytu je dobrý, bez větších oprav či rekonstrukcí. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.
Lokalita: Starohorská 1104/35, 664 12 Oslavany
Datum konání: 7.9.2022 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  3.336.000,- kč  4.170.000,- Kč  500.000,- Kč  3.601.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz