D 2/2022 - Rodinný dům v obci Třemošná (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. 749 o výměře 448 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Třemošná, č.p. 316, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 749,
• Pozemek parc. č. 750 o výměře 86 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 266, v katastrálním území a v obci Třemošná, okres Plzeň-sever, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.


Rodinný dům č.p. 316: je řadový vnitřní objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je chybějící. Okna jsou dřevěná, ze dvora plastová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby, PVC a laminátu. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vybavení kuchyně je s linkou, plynový sporák, vytápění je ústřední, zdrojem jsou krbová kamna s výměníkem. Teplá voda je z boileru. Schody na půdu jsou dřevěné. Dispozičně jde o byt 2+1. Stáří objektu odhaduji na nejméně 90 roků. Celkový stav je podprůměrný, celkové vybavení je průměrné. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. U domu se dále nachází vedlejší stavby a zemní sklep.
Lokalita: V Podlesí 316, 330 11 Třemošná
Datum konání: 11.5.2022 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.808.000,- Kč  2.260.000,- Kč  250.000,- Kč  4.103.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz