D 25/2021 - Rodinný dům v obci Teplice nad Metují (on-line)
Popis: • Pozemek parc. č. St. 413 o výměře 135 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna,
Součástí je stavba: Teplice nad Metují, č.p. 283, bydlení
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 413,
• Pozemek parc. č. 242/2 o výměře 460 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví č. 637, v katastrálním území a v obci Teplice nad Metují, okres Náchod, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Rodinný dům č.p. 283 je samostatně stojící objekt rodinného domu, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná, zdvojená, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby a PVC. WC jsou splachovací, koupelny s vanou, umyvadla. Vybavení kuchyně je s linkou, sporák s varnou deskou, vytápění je ústřední, kotel na pevná paliva, teplá voda je z boileru. Schody jsou betonové s dlažbou a kovové s dřevěnými nášlapy. Dispozičně jde o byt 6+1 se dvěma koupelnami. Objekt je z roku 1989. Celkový stav je podprůměrný, celkové vybavení průměrné. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn (bez rozvodů).


Lokalita: Na Výsluní 283, 549 57 Teplice nad Metují
Datum konání: 27.4.2022 v 10:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.454.000,- Kč  3.680.000,- Kč  250.000,- Kč  2.675.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz