D 41/2019 - Rodinný dům v obci Plzeň - Radobyčice
Popis: Rodinný dům č.p. 329: Hlavní vstup do domu je z jihovýchodní strany z ul. K Malé Homolce. V domě slouží jako vertikální komunikace dřevěné schodiště s kovovým zábradlím. Půda je přístupná přes skládací schody umístěné na chodbě v 2.NP. V domě se nachází jedna bytová jednotka dispozice 4+1.

Budova byla dokončena v r. 2006 a zkolaudována byla jako rekreační objekt s č.e. 1739, v r. 2013 byl úřadem městského obvodu Plzeň 3 udělen souhlas se změnou v užívání stavby na rodinný dům. Budova rodinného domu je nepodsklepená, třípodlažní, z toho 2.NP je podkrovím a 3.NP je půdou. K obdélníkovému půdorysu rodinného domu je přistavěno k severovýchodní straně jednopodlažní přístřešek a na něj a na jihovýchodní stranu domu navazující k zastřešení garážových stání. Na jihozápadním štítu je v 2.NP proveden balkón a pod ním je krytá zpevněná plocha využívaná jako terasa.
Základy jsou z monolitických betonových pasů. Svislé nosné konstrukce obvodové jsou zděné z cihelných tvárnic Porotherm tl. 400 mm zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Svislé nosné konstrukce vnitřní jsou z plných cihel pálených. Svislé nenosné konstrukce vnitřní jsou z pórobetonových tvárnic Ytong t. 100 a 125 mm. Zastřešení je sedlové se sklonem 45° se čtveřicí prosvětlovacích vikýřů. Zastřešení je kryto taškovou krytinou. Krov dřevěný. Stropy jsou s rovným podhledem. Klempířské konstrukce úplné. Okna a venkovní vstupní dveře jsou izolační. Rodinný dům je napojen na elektřinu. Na zahradě je vrtaná studna, která je využívána pro odběr pitné vody přes domovní vodárnu umístěnou v šachtě v komoře v přízemí domu. Splaškové vody jsou odváděny do žumpy umístěné na pozemku. Vytápění je přes tepelné čerpadlo a krb. Ohřev TUV elektrickým bojlerem. Součástí vybavení domu je centrální vysavač, kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči (trouba, mikrovlnná trouba, myčka) a krb.
Zastavěná plocha objektu je 99,6 m2.
Stavebně-technický stav rodinného domu hodnotíme celkově jako mírně zhoršený neodpovídající stáří budovy. Na objektu se projevily poruchy a některé konstrukce proto vyžadující výměnu či opravu.
Na domě byly při prohlídce zjištěny tyto poruchy: Do souvrství balkónu zatéká dešťová voda, která snižuje životnost konstrukce a postupně narušuje její nosnou funkci. Porucha se viditelně projevila odpadnutím omítky ze spodní strany balkónu. Vadně provedené zastřešení způsobuje zatékání dešťové vody do prostor půdy přes SDK podhled pod jednou z dvojic kleštin.

Příslušenství
Příslušenstvím objektu je vedlejší stavba zastřešení garážového stání, vedlejší stavba přístřešku, zpevněná plocha terasy a dvora, oplocení s bránou, přípojka elektřiny, studna, kanalizační jímka o objemu 25 m3, zpevněné plochy a zeleň na pozemku.

Pozemky
Pozemek p.č. 451/13 je zcela zastavěn stavbou rodinného domu. Pozemek nepravidelného lichoběžníkového tvaru p.č. 451/11 obklopuje RD a pozemek p.č. 451/13. Nachází se na něm vzrostlé stromy, keře a túje při jihozápadním okraji, zpevněné plochy vjezdu a dvora, studna a žumpa. Na tomto pozemku se dále nachází vedlejší stavby přístřešku a zastřešení garážového stání. Výměra pozemku celkem činí 825 m2. Pozemek je rovinný.

V blízkém okolí nemovitosti se nachází podobná výstavba novějších rodinných domů postavených zčásti v místě zahrádkářské osady a zčásti na zelené louce. Oceňovaný pozemek je obklopen ze severovýchodní strany nevyužívaným pozemkem, z jihovýchodní strany zpevněnou příjezdovou komunikací, ze severozápadní strany pozemky RD a z jihozápadní strany soukromou příjezdovou komunikací, za kterou se nachází další zástavba RD.
Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci p.č. 897/1 a p.č. 867.
Lokalita: K Malé Homolce 329/71, Radobyčice, 301 00 Plzeň
Datum konání: 21.10.2019 v 12:00 hodin Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, v zasedací místnosti společnosti Dražby.net s.r.o., v 1. poschodí..
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.000.000,- Kč  4.300.000,- Kč  750.000,- Kč  5.950.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz